محصولات مشاهده همه محصولات انحصاری یراق آلات سنتی دیاموند

مشاهده همه محصولات / دستگیره های سنتی ثابت

A168

A168

F1

F1

F2

F2

F3

F3

دستگیره سنتی A125

دستگیره سنتی A125

دستگیره سنتی A129

دستگیره سنتی A129

دستگیره سنتی A36

دستگیره سنتی A36

دستگیره سنتی A40

دستگیره سنتی A40

Diamond Fittings Traditional
Add: Iran / Tehran / Imam Khomeini Street /
 square Hassan Abad/ To the intersection of 
Vali Asr / Corner nahani passage / No.1
Tell:+9821-66466542
Ghasemi(Manager) : 09121719581

یراق آلات سنتی دیاموند

یراق آلات سنتی دیاموند

      

یراق آلات سنتی دیاموند
ایران/تهران/خیابان امام خمینی/میدان حسن آباد
به سمت چهارراه ولی عصر/نبش پاساژ نهانی/پلاک یک
تلفن : 66466542 - 9821
قاسمی : 09121719581